mats_.jpg
 
 

I avhandlingen”Perception of computer games in non-gaming contexts" studerar Mats Wiklund två aspekter av datorspelande genom en serie empiriska undersökningar.

Hur samspelar datorspel med andra typer av datorförmedlad kommunikation? Och kan datorspel för att underlätta inlärning i skolan?

Datorspel som verktyg för inlärning

Vid en skola i Tumba i Botkyrka genomfördes ett projekt – Det Digitala Rummet - där man använde sig av datorspel som huvudsakligt inlärningsverktyg för en klass på gymnasiet. Den traditionella skolans böcker, schema och ämnesindelning ersattes med teman som utspelas i digitala miljöer – t.ex. World of Warcraft.

Mannen bakom Det Digitala Rummet är pedagogen Göran Lange, och Mats Wiklund svarade för forskning och utvärdering av projektet som genomfördes 2003-2007. Och resultaten är positiva – att datorspelen faktiskt fungerar som inlärningsmiljö, även de vanliga spelen som inte utvecklats för detta.

- Men datorspelen ersätter inte läraren, betonar Mats. I händerna på en listig lärare blir spelen ett verktyg som underlättar inlärningen och därmed kan hjälpa dem i deras lärarroll. Datorspelen innebär att man jobbar på ett annat sätt – där elever och lärare jobbar tillsammans med datorspelen som utgångspunkt.

Och resultaten visar inte bara på stor inlärningspotential, undersökningen av den studerade gruppen visar också att datorspelandet under skoltiden inte tycks ha några några negativa effekter på sådant som läsning av böcker.

-  Det som är speciellt intressant att man inte läste mindre p g a av att man ägnade mer tid åt datorspel. Istället tog man tiden från tv-tittande förklarar Mats.

Datorspel en social aktivitet

En studie genomfördes med elever i olika åldrar i två områden och deras kommunikationsvanor och förhållande till spel. Resultaten visar att chatt och fildelning är associerade med datorspelandet för vissa.

- Det är tydligt att chattandet är en viktig del av onlinespelandet, berättar Mats. Ungdomar ”hänger” inte bara med varandra via separata chattprogram eller chattrum på websidor. Nu när datorspelande inte längre en ensamaktivitet som det var i början så kan man ”hänga” med varandra och träffas i onlinerollspelen. Den sociala aspekten är en mycket viktig.

Mats Wiklund har själv spelat datorspel alltsedan slutet av 70-talet när de första spelen började komma och var under en senare period spelrecensent i Dagens Nyheter. Och han kan se hur datorspelsvärlden blivit mycket bredare – det här är inget som bara ungdomar ägnar sig åt. Själv är han 48 år fyllda och berättar att han många gånger träffat spelare i både Entropia Universe och World of Warcraft som är äldre än han själv.

Och framtiden?

Mats vill fortsätta att jobba med DSVs utbildningar inom datorspelsutveckling – utbildningar som han var med och startade 2003. Han hoppas också kunna få mer tid för att fortsätta sin forskning inom datorspel.

-  Jag skulle vilja studera om datorspelande skulle kunna bidra till att ungdomar lockas att plugga vidare på sikt, berättar Mats. Många datorspel har olika slag av skillsnivåer som går upp när man lär sig saker som ”tayloring” eller ”engineering”, och det kanske kan inspirera ungdomar att senare utbilda sig vidare. En slags ”learning stimulation”.

Länkar

När leken blir allvar– intervju med Mats Wiklund när datorspelsutbildningarna startade 2003