bo_w(1).jpg
 
 

Bo Sundgren är gästprofessor på DSV sedan 2009. Hans område är informationshantering, och han har en lång karriär både inom akademin och SCB . Han har varit professor på Uppsala universitet, Linköpings universitet, Handelshögskolan och Mittuniversitetet, och parallellt med detta har han verkat vid SCB över 40 år.

Bo Sundgren jobbar ungefär halvtid på DSV – just nu är hans projektledare för det nordisk-baltiska forskningsprojektet  Citizen-centric access to statistics, finansierat av Vinnova m.fl. Projektet handlar om medborgarnas möjligheter att få tillgång till statistik på ett enkelt sätt. Projektet har koppling till EUs sk PSI-direktiv som ska ge medborgare och entreprenörer rätt att få tillgång till alla slags data som genereras av den offentliga sektorn (PSI = Public Sector Information) på ett enkelt och billigt sätt, helst gratis.

-  Sverige är ett av de sista länderna att anta direktivet, och motståndet från vissa myndigher är ganska stort, eftersom de har vant sig vid att som monopolister tjäna stora pengar på sina data, berättar Bo Sundgren.  I USA, där myndigheterna är förbjudna att bedriva affärsverksamhet, är detta en mycket snabbt växande sektor inom ekonomin.

Exempel på attraktiva data av detta slag är geografiska data, meteorologiska data och statistiska data, som alla lämpar sig mycket väl för innovativa, medborgarcentrerade tjänster, utvecklade av entreprenörer.

- Det finns dock en del problem med PSI-direktivet. Exempelvis beskriver det inte tillräckligt konkret hur data skall göras tillgängliga, berättar Bo Sundgren. I vårt projekt Citizen-centric access to statistics handlar det om att komma fram till lämpliga standardformat och åtkomstprocedurer för statistiska data och metadata, format som passar entreprenörer som vill utveckla medborgarcentrerade tjänster. Det är en stor och intressant utmaning att få hålla i det här projektet, och vi har ett konstruktivt samarbete mellan forskare, entreprenörer, statistiker och byråkrater.

Statistikutredning
Under ledning av Bengt Westerberg ska en statlig utredning genomföra en översyn av Statistiska centralbyrån (SCB) och statistiksystemet. Bakgrunden till den nya utredningen är att man för ungefär 20 år sedan genomförde en decentralisering av det svenska statistiksystemet till 22 statistikförande myndigheter. Nu är det åter dags att se över det svenska statistiksystemet.

-  Vi ska överväga en ”återcentralisering” av det svenska statistiksystemet förklarar Bo Sundgren. Vi ska också se över tillgängligheten till statistiken och granska kvalitetsarbetet. Vi ska också granska SCBs uppdragsverksamet och föreslå alternativa finansieringsmodeller.

Regeringen har utsett tio experter till utredningen, och Bo är den som har de mest omfattande erfarenheterna av statistikproduktion – i Sverige och internationellt. Arbetet börjar efter sommaren och skall pågå till slutet av 2012. Flera av experterna är forskare och jurister, vilket också ger en vink om vad för slags förslag som utredningen förväntas komma med.

-  Det här är ett drömuppdrag – nu när jag inte kunde bli generaldirektör, avslutar Bo Sundgren skämtsamt.

Länkar

Bo Sundgrens webbsida
Projektet Citizen-centric access to statistic