Period: 2016

Finansiering: Stockholms läns landsting

Mål

Syftet med det här projektet är att bedriva forskning inom språkteknologi och maskininlärning (artificiell intelligens) för automatisk avidentifiering av patientjournaler. Målet är att utveckla en prototyp för avidentifiering som med högsta möjliga prestanda kan identifiera känslig information i journalanteckningar och ersätta denna med trovärdiga surrogat (pseudonymer).
Avidentifiering är ett viktigt led i att främja den sekundära användningen av patientjournaler och nödvändigt för att säkerställa patientintegriteten.

Projektdeltagare

Hercules Dalianis, prof, projektledare
Aron Henriksson, fil.dr., post doc
Maria Kvist, leg. läkare, PhD

Avnämare

Bo Wikström, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting
Gunnar Ekeving, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting