Bästa avhandling i data- och systemvetenskap 2015 - Maria Skeppstedt

40 MNOK to Nordic project in e-health with DSV as a partner

Ett Google Translate för svenska patientjournaler.

Bästa avhandling i data- och systemvetenskap 2012 - Sumithra Velupillai

Medicinsk journal på enklare språk - bra idé belönad med 1,5 miljoner kronor

Anslag för internationellt forskningsutbyte inom hälsoinformatik

Sumithra Velupillai: Bättre vård med hjälp av IT

Forskning ska bidra till minskade kostnader för vårdrelaterade infektioner

Hercules Dalianis: Från klinisk text till bättre hälsovård