Vårdrelaterade infektioner är en global utmaning och bara i Sverige drabbas 8-10 procent av alla patienter på sjukhus av vårdrelaterade infektioner. Projektet ska utveckla nya arbetssätt och IT-stöd för att tidigt kunna identifiera patienter i riskzonen och sätta in individanpassade, förebyggande åtgärder.
Partners: Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, DSV/Stockholms universitet, SAS Institute AB, Tieto Healthcare & Welfare, Infektionskliniken i (Region) Östergötland, Vårdhygien Laboratoriemedicin Västerbottens Landsting, SKL Sveriges Kommuner och Landsting
Projektledare: Per Englund, Karolinska Universitetssjukhuset
Projektledare DSV: Aron Henriksson och Hercules Dalianis
Deltagare Mahbub Ul Alam, DSV, Hideyuki Tanushi och Johanna Brinne Roos, Karolinska Universitetssjukhuset.
Bidrag från Vinnova: 9 miljoner, 2016-2018

Huvudprojekthemsida: VRI-proaktiv

Förstudie: Detect-HAI - Detection of Hospital Acquired Infections through language technology