Paula_Uimonen_.jpg
 

Paula Uimonen började som föreståndare för Spider den 1 januari 2011. Hon har lång och gedigen erfarenhet inom området ICT4D – ICT för utveckling. Hon är forskare och har jobbat som rådgivare och konsult åt Sida, olika FN-organ och direkt för utvecklingsländer. Hon är socialantropolog och skrev den första avhandlingen i ”digital antropologi” i Sverige. Hennes forskning handlar om människors samvaro på nätet – nu senast i Tanzania. Hennes uppdrag har handlat om formulering av nationella och organisatoriska IT policys och strategier för hur IT ska integreras i kultur och utbildning.

 

- Det här är det enda jobbet i Sverige där jag får utnyttja hela min arbetserfarenhet, betonar Paula. Allting faller på plats – här får jag jobba både med utvecklingsprojekt och med forskning.

Spider 2.0
Paula Uimonen var rådgivare åt Sida när Spider startade 2004 och vet väl vilka förhoppningar Sida hade när centret startade. Spider ska ju vara en viktig del av de svenska insatserna inom ICT4D-området. Och Paula är påtagligt inspirerad  av att få vara med och styra den här verksamheten.

Paulas första år på Spider har präglats av ett genomgripande förändringsarbete – det handlar egentligen om en slags nystart av centret både när det gäller inriktning och organisation av verksamheten. Alla tidigare projekt är nu avslutade och alla handläggare är numera disputerade. Det är nya friska tag på ”Spider 2.0”.

-  Under året har vi dragit igång inte mindre tretton nya projekt, berättar Paula. Vi har samtidigt dragit ner enskilda anslag till 500.000 per projekt. Eftersom vi arbetat nära tillsammans med lokala partners i utvecklingsländerna räcker pengarna förvånansvärt långt.

En viktig del i ”nya” Spider är att öka inslaget av forskning kring ICT4D. Nu jobbar man  för fullt för att koppla forskning till de nya projekten. Spider bidrar med forskningsanslag och kan också erbjuda masterstudenter stöd i form av t.ex. resebidrag. Paula hoppas att Spider ska vara en slags ”ICT4D broker” och bidra med nya kunskaper.

-  Vi ska växa forskningsmässigt, berättar Paula. Vi har inget renodlat forskningsprogram, för närvarande utgår forskningen från projekten. Men ambitionen är att bedriva och sponsra mer forskning genom extern finansiering. ICT4D är fortfarande ett nytt område i utvecklingssamarbete och med tanke på uländernas begränsade resurser är det viktigt att ny teknik används på bästa tänkbara sätt. Forskning kan bidra till kunskapsbaserade interventioner och därigenom bättre resultat.

Nätverkande
Spider ha nu fått förnyat anslag från Sida – det handlar om 45 Mkr för drygt tre år. Ungefär 5 Mkr är avsatt för forskning och utvärdering. En viktig del i verksamheten blir att bygga vidare på nätverken. Spider har nu 18 partneruniversitet i Sverige och har identifierat närmare ett 80-tal forskare inom ICT4D-området. Nu ska man också bygga nätverk utanför landets gränser.

- De nya Spiderseminarierna är ett bra sätt att sprida kunskap i nätverket, förklarar Paula. Seminarierna sänds via webcast och materialet finns sedan tillgängligt efteråt på webben.

Det första ICT4D Seminars genomfördes i december och vårens serie är planerad – se nedan.

ICT4D Seminars
February 2 -  Development aid is Changing, but can that change the world? David Isaksson, journalist and writer at Global Reporting and Spider board member, and Henrik Hansson, Associate Professor comments and questions
February 16 - Björn Pehrson, Professor emeritus, KTH
March 29 - Pedro Ferreira, PhD Student, Mobile Life Centre
April 26 - Johan Hellström, PhD Student, DSV, Spider advisor
May 31 - Paula Uimonen, PhD, Director of Spider
 

Paula Uimonen, föreståndare för Spider

Artikel i Computer Sweden

Så lyfter webben världens fattiga

Fakta Spider

The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider) är ett resurscenter för ICT4D (ICT for Development). Spider etablerades 2004 och med Sida som huvudfinansiär.

Spider ska fungera som en nod i ett näverk för akademi, offentlig sektor och näringslivet. Det handlar att förmedla kontakter, kunskaper och expertis i nära samarbete med partners i partnerländerna.

Fokusområden: demokrati, utbildning och hälsa.

Webbplats