Programmet IT-strategier för utbildningssystem riktat till beslutsfattare har fått pengar från Sida inom ITP program (”ICT and Pedagogical Development”). Programet syftar till minskad fattigdom och hållbar utveckling genom en ökad integrering av IT i utbildningssystemen. Deltagare i beslutsfattande postioner väljs ut från Afganistan, Bangladesh, Cambodia, Kosovo, Bolivia, Etiopien, Liberia, Rwanda, Sierra Leone,Tanzania, Uganda och Zimbabwe.

- Deltagarna förväntas agera som förändringsagenter i sina hemländer och kunna bidra till kapacitetsuppbyggnad och förändringsprocesser, förklarar Henrik Hansson. Det handlar om att strategiskt införa IT på alla nivåer i utbildningssystemet.

Svenska partners budget är totalt 2.551.000 kr/år. Programmet är på 3 år med option att förlänga med ytterligare 2 år och att göra "dubleringar" varje år. Programmet omfattar bl a två 4,5 veckors kursomgånger – en första som genomförs i Sverige (22 maj – 14 juni 2012 i Karlstad och Stockholm) och en andra som genomförs i något land i Afrika eller Asien i november-december.

- Det kursdeltagarna ska få är kunskap om IT som ett instrument för att skapa förbättringar inom administration, ledarskap och pedagogisk utveckling, berättar Henrik Hansson. De ska också få konkreta metoder och verktyg för att designa, planera och genomföra ett förändringsprojekt inom utbildningssektorn.

 

Faktaruta
Särskilda mål för programmet
•    En överblick hur ICT kan integreras inom utbildningsstrategier/-policies baserad på goda exempel i både Sverige och andra industriländer, men framför allt i låg- och medelinkomstländer
•    Ökad kunskap om möjligheterna att använda ICT som en metod för pedagogisk utveckling och inkluderande utbildning.
•    Ökad kunskap om ICT tillämpat i ett nationellt utbildningsväsende.
•    Ökad kunskap om ICT’s betydelse för utbildningsadministrationens effektivisering och transparens för att förbättra rutiner, dokumentation, intern och extern kommunikation.
•    Ökad kunskap om erfarenheter, metoder och verktyg för organisatorisk förändring i allmänhet, samt inom utbildningsväsendet i synnerhet.
•    Utökade internationella och nationella tvärvetenskapliga nätverk för ICT inom utbildning.

Länk

ICT and Pedagogical Development In Sweden, May 22 – June 14, 2012 (training programme)

Project description