White bus passing a square
Photo: Mathias Gustavsson, IVL

En viktig aspekt i utbildningsprogrammet är att dela erfarenheter och goda exempel på smarta kollektivtrafiklösningar och hållbar stadstrafikplanering. Visionen för huvudstaden Kigali är ökad tillgänglighet till kollektivtrafik, olika typer av delningstjänster med eldrivna fordon samt andra elektrifierade mobilitetslösningar. Även utbyggnad av cykelvägar och trottoarer är en viktig del.

-Vi på SPIDER har en lång historia av samarbete kring olika typer av digitala initiativ i Rwanda. Det är roligt att få fördjupa detta samarbete och kompetensen från IVL Svenska Miljöinstitutet är avgörande för att stötta de lokala institutionerna i uppbyggnaden av ett säkert och klimateffektivt transportsystem, säger John Owuor, SPIDERs föreståndare.

Möjligheterna att med ny smart teknik öka kapaciteten och skapa säkra och mer effektiva transportlösningar har ökat kraftigt och med det förutsättningarna för transportplanerare och transportleverantörer att utforma och planera effektiva system och affärsmodeller.

- Idag är användningen av mobiltelefoner utbredd i Rwanda vilket skapar möjligheter för nya mobilitetstjänster. Vi ser också hur elfordon numera syns i stadsbilden. Båda trenderna är ökande och utbildningsprojektet avser att stödja och ge ytterligare kunskap för tjänstemännen i Kigali att planera och stödja denna utveckling, säger Mathias Gustavsson, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

 
Om SI Public Sector Innovation Programme

Kigali Smart City är finansierat av Svenska institutet och är en utbildning inom SI Public Sector Innovation Programme. Inom ramen för programmet genomför universitet och högskolor åtta utbildningar som riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal länder. Syftet är att utbilda personer som kan bidra till innovation och förnyelse i offentlig sektor och stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.