lena(1).jpg
 
Projektet - Sonografiskt och haptiskt stöd för synskadade och dövblinda - ska ta fram ett webbgränssnitt med inbäddad teknik för förmedling av webbsidors navigering och innehåll med stöd av vibrationer för att återge webbsidans olika element. Stödet ska ersätta och/eller komplettera de skärmläsare som används idag av blinda/dövblinda.

- Man kan konstatera att de flesta webbplatser inte är anpassade för funktionshindrades behov – det finns mycket att önska när det gäller tillgängligheten för blinda och dövblinda, säger Lena. De skärmläsare som finns för att inhämta information på Internet är krångliga att använda och anpassa.

Projektet ska resultera i ett webbgränssnitt där multimodala kommunikationstekniker kan integreras i   webbsidors design. Det kommer att resultera i enklare navigering och informationssökning genom att taggning finns inbäddat i webbsidans kod. Skärmläsaren ska inte vara nödvändig - annat än för uppläsning av text.

- Vi kommer att använda vibrationer som bärare av information och för att orientera sig på en webbplats, berättar Lena. Det skulle innebära att den som är helt dövblind kan få informationen på webbsidor överförd till ett styrverktyg som förmedlar vibrationerna direkt till handen.

Det webbgränssnitt som tas fram ska tjäna som plattform för fortsatt arbete med design av ett vibrationsspråk. Vi kommer också att studera hur metoder för interaktionsdesign kan användas och anpassas för personer med dövblindhet. Till exempel passar inte många utvärderingsmetoder för personer med dövblindhet utan de måste anpassas. Idag vet man inte exakt hur det kan göras.

Projektet drar igång på allvar efter sommaren, men innan dess måste Lena hitta personer som kan testa de utarbetade lösningarna. Lena räknar med att det här med interaktionsdesign för funktionshindrade ska bli ett ämne för hennes kommande doktorsavhandling.

- Jag är superglad och kanske lite nervös, men det här ska bli jättespännande. Genom att hitta bra lösningar för blinda/dövblinda och kanske även personer med andra funktionshinder kan jag verkligen göra nytta i samhället, avslutar en glad Lena.