Pressrelease om SLTC 2018 och nättroll, "fake news" och pratande robotor.

The Seventh Swedish Language Technology Conference (SLTC), 7-9 November, 2018.

Börje Langeforspriset för bästa avhandling 2016 - Aron Henriksson

Bästa avhandling i data- och systemvetenskap 2012 - Sumithra Velupillai

Medicinsk journal på enklare språk - bra idé belönad med 1,5 miljoner kronor

Anslag för internationellt forskningsutbyte inom hälsoinformatik

Sumithra Velupillai: Bättre vård med hjälp av IT

Forskning ska bidra till minskade kostnader för vårdrelaterade infektioner

Hercules Dalianis: Från klinisk text till bättre hälsovård