•   Harald Kjellin, Institutionen för data och systemvetenskap

•    Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik
•    Erik Axdorph, Institutionen för pedagogik och didaktik
•    Christian Maravelias, Företagsekonomiska institutionen
•    Katarina Piuva, Institutionen för socialt arbete
•    Lotta Stern, Sociologiska institutionen
•    Maria Bagger-Sjöbäck, Sociologiska institutionen
•    Peter Åkerbäck, Sociologiska institutionen
•    Tommy Möller, Statsvetenskapliga institutionen
•    Maral Kaljian: Institutionen för data och systemvetenskap
•    Sam Toufaili: Institutionen för data och systemvetenskap