Annika Waern, mobile-life, portrait-052.jpg
 

Annika Waern har slutat vid DSV.

Annika Waern är en av de seniora forskarna vid Mobile Life Centre, och har varit med sedan starten 2007. Nu ska hon ta över rollen som föreståndare.  Centret har på kort tid blivit ett av Europas ledande centra inom det mobila området.

 

- Att  vara föreståndare är lite grann som att vara projektledare för ett stort EU-projekt. Alla deltar med sin egen agenda, och de är inte styrbara, säger Annika med ett skratt.

Rollen handlar om att ha ansvar för de övergripande målsättningarna. Under 2011 utarbetade centret en Verksamhetsplan under ledning av dåvarande centerföreståndare Oskar Juhlin. En mycket ambitös plan för centrets fortsatta forskningsverksamhet, och Annika hoppas att hennes roll ska innebära lite mer än bara övervaka att planen genomförs.

- Så jag började fundera på vad vi är bra på och vad vi är mindre bra på. Vi är duktiga, men det finns alltid saker som vi kan göra bättre. Vi har akademiska framgångar, det som inte är klart är den påverkan vi har. Det ska vi satsa på de kommande fem åren.

Annika räknar med att det här ska bli ett gemensamt arbete för centrets forskare under året som kommer. Alla idéer ska upp på bordet och ska resultera i en ”karta” över allt som kan göras för att öka centrets ”impact” som hon själv kallar det. Idéerna ska sedan diskuteras och prioriteras i en åtgärdsplan.

- Jag vill att vi ska skapa den där känslan ”jag var där” – också 20 år efter centret upphört med sin verksamhet. Jag vill vi ska var normbildande och vara förebild för andra forskningscentra, förklarar Annika.

I mångt och mycket är centret redan idag något av en förebild för ett annat sätt att bedriva forskning. Gästforskare är imponerade av den kreativa miljön och den flata organisationen. Alla sitter tillsammans och deltar i de många sociala aktiviteterna.

- Vi har en akademisk dialog på daglig basis – inte bara inom ett projekt, betonar Annika. Det uppskattas – och är något man saknar när man lämnar centret.

Annika understryker att det inte bara handlar om akademiskt inflytande. Hon vill att centret ska ha en påverkan på världen utanför – och här finns det så mycket att göra. Det handlar inte om kommunikation, utan om att fokusera på vad forskningen faktiskt kan åstadkomma.

- Är det avknoppningar och nya produkter vi ska satsa på? Är det den bästa påverkan vi kan åstadkomma? Eller ska vi vara mer aktiva inom grundutbildning och masternivå och utbilda nästa generations forskare?, funderar Annika.

Annika vill också se en bredare internationalisering av centret, som hon upplever som väl fokuserat på Europa och västvärlden. Idag finns det 14-15 nationaliteter inom centret – något som skulle kunna utnyttjas.

- Och så ska vi göra en gemensam studieresa till ett utvecklingsland, berättar Annika. Det blir det nog Indien där våra partners har bra kontakter.

Nya partners
Mobile Life Centre har fått tre nya partners i år – IKEA, ABB och Movinto Fun. Annika är mycket nöjd med den breddning som de tre nya partnerföretagen innebär. IKEA handlar inte längre bara om möbler och inredning – deras nya satsning Future Homes innebär också en satsning på hemelektronik.

- Det är så otroligt kul med IKEA - de passar oss så jättebra, förklarar Annika. Och ABB är en intressant partner för oss – just för att de inte är konsumentorienterat företag. Med Movinto Fun har vi samarbetat tidigare, och de bidrar med erfarenheter från ett företag i uppbyggnadsfas.

Andra nya spännande partner är på ingång. Men vilka det blir får vi veta senare.

På engelska 

Fakta

Annika Waern kommer att vara föreståndare i 2 år på halvtid vid sidan sin spelforskning.

Intervju om Annika Waerns forskning