Centre Director oskar_juhlin.jpg
 

Oskar Juhlin är född och uppvuxen i Norrbotten. Efter utbildningen till civilingenjör inom väg och vatten var han less på teknik och började studera idéhistoria och filosofi på Stockholms universitet. Det blev så småningom Tema T på Linköpings universitet där  teknikintresset väcktes på nytt. Han disputerade inom kunskapssociologi med ett speciellt fokus på de ingenjörer som arbetade med att utveckla ITS (Intelligenta Transport system). Under avhandlingsarbetet hade han kontakt med Vägverket som sedan finansierade en en postdoc-tjänst på valfri plats. Han valde centrum för tvärvetenskap vid Göteborgs Universitet, men jobbade samtidigt också på det nyligen startade Viktoriainstitutet  i Göteborg.

 

– Det var ett lyft att komma in i IT-forskningen, utbrister Oskar Juhlin!! Det är framförallt två saker som inspirerade mig – det kreativa skapandet och den speciella typ av samhällsvetenskaplig forskning, med fokus på detaljeradeempiriska studier av människors liv, som är så uppskattat i detta område.

Oskar Juhlin har blivit kvar i forskarvärlden allt sedan dess. Han har ett stort intresse för forskning och glad över att den möjligheten finns. Han tycker forskning passar hans läggning.

– Jag är lite krävande och ”illrig”,  säger Oskar med ett skratt. Man kanske skulle kunna säga att jag överintresserad. Det var fantastiskt att hitta den här platsen för mig, och redan när jag började doktorera kände jag att nästan alla var som jag.

Mobility studion
2000 började han att bygga upp sin egen forskningsgrupp – Mobility Studio – på Interaktiva Institutet. Det första anslaget för den fem-sex personer starka gruppen kom från SITI, och gruppen har varit externfinansierad sedan dess. Numera ingår tio forskare i gruppen som är en integrerad del av Mobile Life Centre. Här finns forskare både från Stockholms universitet och Interaktiva institutet.

– Vi har ett tydligt användarorienterat perspektiv i vår forskning, betonar Oskar Juhlin. Det är ju människorna och deras behov som avgör. Folk vill ha roligt, de söker det goda livet och underhållning. Och det ska vår forskning bidra till.

I början av 2000-talet så sammanfördes Oskar Juhlin med Kia Höök och Lars-Erik Holmquist av professor Bo Dahlbom, IT-universitetet i Göteborg. Det här blev början till det som idag är Mobile Life Centre.

– Vi ville bedriva idéforskning som kanske inte är så teoretisk, förklarar Oskar Juhlin. Det handlar om att utveckla teknik som är användarnära. Vad folk håller på med och hur de gör har alltid intresserat mig nämligen.

Trion sökte och fick pengar från SSF för sin forskning, och så småningom började man kalla sin gemensamma verksamhet för Mobile Life. Och 2006 kröntes samarbetet med framgången då man utsågs till ett s k Vinnexcellence center. Oskar Juhlin är för närvarande föreståndare för centret som samlar forskare från många olika discipliner. Centret samarbetar med ledande teknikföretag för att förutse hur framtidens mobila teknik kommer att se ut, genom att redan nu uppfinna morgondagens produkter.

– Jag tycker att det är helt fantastiskt att få vara forskare inom IT. Vi gillar alla teknik, berättar Oskar. Men jag är den som mest bidrar med det samhällsvetenskapliga perspektivet.

Mobile Life centret sätter fokus på användarna och kan ge företagen strategiska kunskaper om det mobila livet. Centret ska bidra till den konkreta tekniköverföringen. Centret ha blivit ett av Europas två ledande centra inom det mobila området.

Just nu jobbar Oskar Julin med en bok tillsammans med Barry Brown, gästprofessor vid Mobile Life. Den är tänkt att bli handbok – ett metodprogram – för samhällsvetenskapliga forskare som vill ägna sig åt området med teknik i underhållande syfte. Och han ser fram emot att få lämna  över ledarskapet för Mobile Life till Annika Waern – då kan hans egen forskning få mer utrymme.

– Jag har ett ansvar för att vi ska bidra till samhällsförändring. Jag har bidragit med ett samhällsperspektiv på vår verksamhet, understryker Oskar Juhlin.

Nya utmaningar
En hjärtefråga för Oskar Juhlin är att verka för att Europa tar en ledande roll inom kommersialiseringen av tillämpningar inom det som kallas Internet of Things. Här behövs en kraftsamling kring konsumentorientering och nya behov.

– Vi är bra på teknik i Europa, men är vi beredda att ta den här bollen? Europa skulle kunna bli ledande, men tecknen är inte så lovande, menar Oskar.

Det finns dock positiva exempel – enligt Oskar är Nokia är en god förebild i Europa. De är verkligen intresserade och är öppna och kreativa med ett starkt fokus på konsumentbehov, även om de just nu genomgår en krävande period. Det finns också många spännande nya svenska företag inom underhållningssektorn.

Det tidigare så framångsrika svenska innovationssystemet är flaskhalsen. Oskar menar att det är olyckligt att staten i nuläget är tänkt att vara både är beställare och första köpare – det gynnar bara befintliga verksamheter som utgår från parlamentariskt formulerade ”problem”. I dessa sammanhang fokuserar man mer på miljöfrågor än på människors behov av förströelse.

– I det statliga intresserar man sig inte för ”tristessen” som ett gemensamt problem. Stress ser vi som ett problem värdigt politiska diskussioner där vi eventuellt har ett gemensamt ansvar. Men tristess ses både som privat och irrelevant. Egentligen borde jag starta det svenska Tristessforskningsinstitutet, avslutar Oskar Juhlin med ett skratt.

Länkar

Mobile Life Centre http://www.mobilelifecentre.org
Mobility Studio, Interaktiva Institutet http://www.tii.se/groups/mobility