Love Ekenberg, Head of department
 
Det höll inte på att bli några högre studier alls för Love Ekenberg. Han hoppade av gymnasiet och började jobba, men insåg att det trots allt skulle vara roligare att studera. Så småningom blev det, studier i matematik och logik, filosofi och teologi innan slumpen förde honom till DSV via en prologkurs 1990.

 

– Jag började som mattenörd, säger Love självironiskt. Men jag tyckte DSV verkade mycket roligare och trevligare. Man pratade med varandra och det fanns människor av samtliga kön.

Beslutsteori

Så han blev kvar och disputerade så småningom i beslutsteori. Det handlar om att fatta kloka beslut med stöd av algoritmer. Man använder algoritmerna för att beräkna svåra problem. Det gäller att modellera och kvantifiera olika aspekter av ett beslutsproblem för att få stöd i beslutsfattandet. Att hitta vettiga beslutsvägar helt enkelt.

– Intuitionen är ett löjligt instrument i samband med riskanalyser och komplexa beslut, påpekar Love. Trots det kännetecknas dagens beslutsfattande inom organisationer ofta av intuition och godtycke. Det är här beslutsanalysen kommer in. Det handlar om att utvärdera olika alternativ för att undvika onödiga risker genom en strukturerad beslutsprocess.

Tillsammans med professor Mats Danielsson designar Love modeller för beslutsfattandet. De har jobbat tillsammans sedan 1992 och känner alltså varandra väl. De tittar på matematiken i sådana modeller – både vad det gäller konceptualiseringar och algoritmer. Tillsammans med några andra driver de också företaget Preference som även ägs av Stockholms universitets holdingbolag.

– Det är nyttigt för oss akademiker att tvingas tänka efter hur man ska kommunicera sin forskning, menar Love. Det befruktar verksamheten – man ser den i ett större perspektiv. Men jag personligen har en total oförmåga att ”sälja” verksamheten.

IT och lärande

Love intresserar sig för frågor som handlar om IT och lärande.

- Det nya lärandet kräver nya former av media som ännu är underutnyttjade. Strukturerna i skolan och i lärarrollen är så fasta och i det nya lärandet behöver vi också i högsta grad nya lärarroller.

Inom DSV pågår för övrigt olika projekt som faller inom den vida ramen IT & lärande. DSVs verksamhet omfattar också ett samarbete med Pedagogiska institutionen och Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid SU.

- Jag samverkar också med Johan Torbiörnson på Resurscentrum för nätundervisning, berättar Love. Han har jag dessutom känt mycket väl i snart 40 år. Jag ser det nu som utomordentligt viktigt att samarbeta med vårt eget närområde – d v s Kista. Jag vill, i samarbete med Kista statsdelsnämnd och skolorna här, engagera institutionen i integrationsfrågor och speciellt med en inriktning på invandrarkvinnor och de unga.

Men samtidigt som Love betonar det nära och lokala samarbetet, så finns blickarna ut mot världen. Internationella projekt inom forskning och utbildning har pågått under snart tio år både innanför och utanför ramen för DSV och centrat Spider. Han har också arbetat med utvecklingsfrågor under 15 år i flera olika länder i projekt för Världsbanken, Sida, WHO m.fl.

- Det är intressant att se hur det nationella och det internationella perspektiven allt mer växer samman, säger Love. Jag har jobbat som gästprofessor i Moçambique, Rio de Janeiro och i Belém, och jag fortsätter att samverka med dem i forskningssammanhang. I Brasilien intresserar de sig bl a för hur man ska lägga upp en bra ”energiportfölj” för medborgarna så att alla kan få rimlig distribution av energi med rättvisa premier.

På en mängd platser med knappa resurser, är det viktigt att alla får rimlig tillgång till energi. Men den här sortens frågeställningar kan överföras också till ett globalt perspektiv där man inte har en sådan bristsituation. Som exempel nämner Love hur man kan få stabilitet i priser och ett optimum mellan tillgång och pris på energimarknaden – något som inte t ex den svenska avregleringen av elmarknaden verkar kunna åstadkomma.

Demokratifrågor

Demokratifrågor ligger Love varmt om hjärtat. Här har han också verkligen användning för sin forskning i beslutsfattande. Han har forskningsfinansiering från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).

- Jag gillar demokrati, rättvisa och frihet, understryker Love. Jag vill inte bara vara ett vittne – jag vill påverka förloppen i världen. Jag intresserar mig för hur ska man lösa det här med distribuerad demokrati. Och vilka effekterna blir om vi INTE har demokrati i någon rimlig mening.

I flera kommunala projekt – bl a tidigare i Nacka, Örebro och nu också i Upplands Väsby, Gaborone, Hudiksvall samt Stockholm - har beslutsmodellerna gjort det tydligt för medborgarna att kunna analysera konsekvenserna av sina beslut.

Ett talande exempel på när man inte genomlyser ett problem ordentligt är Förbifart Stockholm som hans grupp har tittat närmare på.

- Det fanns ju tre förslag till lösning för kringfartsleder i detta fall. På kul så lät vi också och studenterna på en A-kurs i beslutsteori räkna på effekterna av att rimligt vikta olika aspekter/kriterier som skulle vägas in i beslutet, berättar Love. Det var solklart även för dem att man kunde få vilket slutresultat som helst beroende på hur viktningen gjordes.

Detta redovisas inte någonstans i Vägverkets utvärdering påpekar Love. Ändå har Länsstyrelsen i Stockholm tillstyrkt detta på mycket otydliga grunder. Kostnaden för utbyggnaden uppskattas till mellan 17-32 miljarder kronor så det är ju lite pengar ändå att bekymra sig för.

- Det verkligt bekymmersamma är dock att det här inte är en isolerad företeelse. Man skulle önska att myndigheter överhuvudtaget skulle ta dyrbara och komplexa beslut på större allvar och faktiskt använda metoder och verktyg som finns tillgängliga.

Och framtiden…

Love har haft många roller på DSV. Han är nu prefekt på DSV. Och han blir nog kvar inom akademin ett tag till.

- Jag kan inte längre bli stridspilot, säger Love allvarligt. Det är ju sällan folk byter bana i dem här åldern – så jag skaffade mig tofs i stället, vilket får ses som ett godtagbart substitut. Men det är förbluffande bekvämt att vara professor och ger stor frihet att forma jobbet som man vill. Och folk brukar i allmänhet tro på i stort sett allt man säger. Det är faktiskt inte ett svårt jobb alls.

Så avslutar en man som säger sig vara mycket nöjd med sin tillvaro.

Läs mer

Love Ekenbergs personliga webbsidor >>  

Fakta

49 år
Fru från Brasilien
fem barn
Gillar kampsport