Vinnovapengar till Smart Cities

 Studentbyggd Jeeves-app förenklar affärer inom EU

IT för utveckling och innovation av affären

Municipal+ App = Munizapp

 Studenter bygger affärssystemsapp åt Jeeves

Funding for a project on diaspora Ethiopian entrepreneurship

”Vi lär av varandra”