Gästprofessor Bo Sundgren är en av tio experter i den statliga utredningen som ska se över det svenska statistiksystemet. Bengt Westerberg har Regeringens uppdrag att genomföra en översyn av Statistiska centralbyrån (SCB) och statistiksystemet vilket bl a handlar om att se över för- och nackdelarna med ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem och granska statistikkvalitet och tillgängligheten till statistiken.

Bo Sundgren är gästprofessor på DSV sedan 2009. Hans område är informationshantering och han har en lång karriär både inom akademin och SCB . Han har varit professor på Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Handelshögskolan och Mittuniversitetet och parallellt med detta har han verkat vid SCB över 40 år.

En intervju med Bo Sundgren kommer inom några veckor.

Mer om Bo Sundgren

Utredningsdirektiv:

Översyn av Statistiska centralbyrån och statistiksystemet