2016 Utlysning 3

  • Datalogiskt tänkande i förskola/skola i Sverige, England och Finland, BUV
    • Bra projektidé med god potential
    • Bedömningsgruppen förordar att projektteamet bör ta in datalogi-expertis o/e programmeringstekniskt kunnig i sitt arbete och i den slutliga projektmedelsansökan
    • Beviljas med 97 700 kr

--------------------------------

2015 Utlysning 2

  • FRIDA - FramtidsInriktat Didaktiskt Arbete - digitala kunskapsrepresentationer, agency och flexibelt lärande.

        - Beviljas med 100 000kr