Utlysning 3 2016

Inkomna ansökningar

Totalt hade 12 ansökningar inkommit vid deadline för utbildningsprojekt och 3 ansökningar om forskningsprojekt. Ansökningarna var fördelade enligt nedan:

Utbildningsprojekt

 • A Participant Polling Tool for the Classroom. Alan Davidson, DSV
 • Framtidens lärande är görande. Annika Lantz, Psykologiska institutionen
 • Effektivisering av produktion av IKT-baserat utbildningsmaterial. Harald Kjellin, DSV
 • Support for Computer-Aided Learning by Failing (CALF): Automated assessment of students’ assignments in large full time courses at DSV. Janis Stirna, DSV
 • MOOC – ett digitalt högskolepedagogiskt stöd i lärarutbildningen. Ingrid Engdahl, BUV
 • Elektroniska examinationer – rättssäkert och effektivt? Ingrid Olsson, BUV
 • Fler vägar till lärande – utveckling av multimodal kulturgeografisk metodik. Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
 • Spelifiering av lärande i virtuella lärandemiljöer. Jonas Collin, DSV
 • The gamification of criminology. Kalle Tryggvesson, Kriminologiska institutionen
 • Virtuella klientfall som pedagogiskt verktyg. Lisa Skogens, Institutionen för socialt arbete
 • Simulated and Individualised Training Environment for Security and Forensics. Oliver Popov, DSV
 • Digital Portfolio in Human-computer interaction (HCI) education. Teresa Cerratto-Pargman, DSV

Forskningsprojekt

 • Bedömning av elevers kollaborativa problemlösningsförmåga. Anna Åkerfeldt, BUV & Jalal Nouri, Staffan Selander, DSV
 • Datalogiskt tänkande i förskola/skola i Sverige, England och Finland, Anna Åkerfeldt & Susanne Kjällander, BUV
 • Can gaming help me learn? Anna-Lena Ljusberg, BUV

 

Bedömning och beslut

Styrgruppen för FLS har vid sitt sammanträde kommit fram till följande bedömningar. Flera av ledamöterna deltog inte i samtliga bedömningar pga. anmält jäv. Notera att högst en ansökan per institution kan beviljas för varje ansökningskategori.

 

Utbildningsprojekt

 • A Participant Polling Tool for the Classroom, DSV
  • Det finns många liknande system, såväl kommersiella som andra. Sökanden har inte redogjort tydligt nog vari mervärdet skulle vara att utveckla ytterligare ett nytt system
  • Beviljas ej
 • Framtidens lärande är görande, Psykologiska institutionen
  • Projektbeskrivningen saknar uppgifter om vad det är för artefakt man egentligen vill skapa. Ej tydligt inriktat på IKT-pedagogik.
  • Beviljas ej
 • Effektivisering av produktion av IKT-baserat utbildningsmaterial, DSV
  • Projektet verkar vara mer en forskningsinsats än något som direkt gagnar utbildningen
  • Beviljas ej
 • Support for Computer-Aided Learning by Failing (CALF): Automated assessment of students’ assignments in large full time courses at DSV.
  • Intressant projekt, men då maximalt ett projekt kan gå till en specifik institution, så klara denna ansökan ej konkurrensen med andra från samma inst.
  • Beviljas ej
 • MOOC – ett digitalt högskolepedagogiskt stöd i lärarutbildningen, BUV
  • En bra ansökan med intressant potential
  • Beviljas med maximalt 150 000 kr, men OH, lokaler får ej ingå, men all arbetstid som angivits i ansökan skall användas
 • Elektroniska examinationer – rättssäkert och effektivt?, BUV
  • Intressant med examination, men otydligt om dessa case skall vara IKT-baserade och interaktiva. Ansökan saknar tillräcklig konkretion.
  • Beviljas ej
 • Fler vägar till lärande – utveckling av multimodal kulturgeografisk metodik, Kulturgeografi
  • Sannolikt intressant projekt, men svårt att se vad som egentligen skall göras.
  • Sökanden tillfrågas om de kan precisera sin ansökan: vad är det för webb-baserade stöd man vill ha? Hur kommer det in i ett pedagogiskt grundtänk?
  • Kan eventuellt beviljas med högst 198 000 kr om ansökan blir konkret. Kontakta projektledare Uno Fors för vidare instruktioner.
 • Spelifiering av lärande i virtuella lärandemiljöer, DSV
  • Intressant med ”spelifiering”, men projektet lutar mer åt forskning än åt ren undervisning
  • Beviljas ej
 • The gamification of criminology, Kriminologiska institutionen
  • Intressant projektförslag
  • Ansökan kan beviljas med 150 000 kr om sökanden kan förtydliga vad de avser med Gamification, dvs. konkretisera vad som skall utvecklas och hur detta skall användas i undervisningen. Kontakta Uno Fors för vidare instruktioner.
 • Virtuella klientfall som pedagogiskt verktyg, Institutionen för socialt arbete
  • Bra projektidé och bra ansökan. Bra att man utgår från något som redan finns som prototyp
  • Beviljas med 200 000 kr
 • Simulated and Individualised Training Environment for Security and Forensics, DSV
  • Bra projekt och intressanta pedagogiska möjligheter
  • Ansökan kan beviljas med 158 788 kr om sökanden kan förtydliga vilka kurser detta används på samt genomföra en utvärdering av hur detta gick rent pedagogiskt inom ramen för sökta medel. Kontakta Uno Fors för vidare instruktioner.
  • Medel för resor, roll-ups och liknande beviljas ej
 • Digital Portfolio in Human-computer interaction (HCI) education, DSV
  • Intressant projekt med sannolikt god potential, men kan ej beviljas pga. konkurrensen från andra projekt från samma inst.
  • Beviljas ej

 

Beviljade medel utbetalas med 2/3 vid projektstart och 1/3 efter inlämnad slutrapport.