Kravhantering

Prioriterat inom forskning är att ta fram modeller och metoder som gör analys och design av informationsystem möjlig. Fokus är bland annat kravhantering, det systematiska arbetet med behov som ska uppfyllas i tekniska system och vid fastställande av verksamhetskrav. I forskningen utvecklas metoder som länkar samman strategi, värde, förmågor och intressenters förväntningar till systemkrav.

Förmågeanalys

Forskning om förmågeanalys kartlägger organisatoriska förmågor för att utforma affärstjänster som kan förändras med hänsyn till respektive tillämpningsområde. Analysen används som grund i förbättringsarbete där underlaget skapar förståelse för komplex samverkan mellan organisationer i affärsekosystem.

Processmodeller och värdemodeller

Processmodeller studeras för att utforma nya affärsmodeller och tjänster. Modellen ger en visuell kartbild för strategi- och visionsutveckling i verksamheter, och kan användas till att utforma ärendehanteringssystem och affärssystem. Värdemodellen används till att beskriva och utreda hur organisationer skapar nytta baserat på kundsegment, produkter som levereras via olika kanaler samt hur intäkter och kostnadsströmmar ser ut.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Business Process Management and Enterprise Modeling