Inom affärsprocesshantering och verksamhetsmodellering med kravhantering studerar vi hur verksamheter kan hanteras med hjälp av IT-styrning. Forskningen fokuserar på modellering av data och verksamhetsfunktioner och dess sammankoppling till utveckling av informationssystem. Inom företagsmodellering är vår forskning främst inriktad på affärsprocesser och tjänster inom företag.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Business Process Management and Enterprise Modeling.