AI Matris

Artificiell intelligens präglar all vår forskning och utvecklar den i snabb takt. Vi liknar därför artificiell intelligens vid en arena för forskning, snarare än ser det som ett eget forskningsområde. Matrisen visar aktiviteter (orange) för varje forskningsområde (kolumner) med beaktande på generell forskning inom artificiell intelligens och tillämpningsdomän.

Vi inriktar oss mot intelligenta system som kan samarbeta med människor och vara till nytta för dem i olika sammanhang. Det innebär att forska om metoder och verktyg som ser till att systemen beter sig som förväntat utifrån samhällets regelverk och normer samt att utveckla system som kan lagra stora mängder data och processa informationen genom att se mönster, förutse händelser och även lära sig. Metoder och tillämpningsdomäner som vi fokuserar särskilt på är hälsovård, styrning, säkerhet och spel.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Artificial Intelligence