Informationssäkerhet

Forskning inom informationssäkerhet utvecklar metoder som styr och klassificerar data i verksamheter och digitala tjänster samt skyddar data från hackerangrepp, naturfenomen, cyberkrigföring och mänskliga misstag. Modeller och strategier sätter mänskligt beteende i relation till information och tjänster utifrån behov och krav individer, verksamheter och samhällen ställer på tillgänglighet, sekretess och riktighet.

Dataskydd

Inom dataskydd utvecklar forskningen principer och metoder för personlig integritet och säker informationsteknik, exempelvis vid åtkomstkontroll, intrångsdetektering och loggning. Exempel där våra forskningsresultat haft stor betydelse är i utvecklingen av de internationella standarderna ISO/IEC 27001 och 27002 samt EU:s system för elektronisk identifiering.

Digital forensik

Inom IT-forensik utvecklas metoder och tekniker som leder till säkra digitala bevis i rättsprocesser och utredning av dataintrång. Forskningen adresserar problem som spårning av brottslingar och bevissäkring på TOR-nätverket, dekryptering av chattar, appar och mobiltelefoner, polisutredning med många digitala bevis samt hur data ska tolkas. Forskningen har lett till utveckling av Sveriges terminologi för informationssäkerhet och digital forensik.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Cyber Security.