Rebecca Forsberg
 
 

En verksamhet på tre ben
Research in Artistic TechnologieS, RATS är den samlande beteckningen på olika aktiviteter inom området. Verksamheten vilar på tre ben: RATS Forskning & utbildning, RATS Teater och CATS (Centre of Artistic Technologies).

- Verksamheten omfattar alltså inte bara forskning och utbildning utan också konkreta aktiviteter där resultaten kommer till nytta i föreställningar, utställningar, seminarier eller kurser, understryker Rebecca.

Inom RATS studerar och utvecklar man teknologier som ger nya upplevelser till olika slag kulturella evenemang. Det handlar om att genom ny teknologi bida till att bredda konstnärliga uttrycksformer, hitta fler sätt att samspela med publiken för att nå helt nya grupper.

- Vår vision är att skapa större deltagande i forskning, konst och samhällsfrågor med stöd av ICT, förklarar Rebecca Forsberg, koordinator för satsningen.

Målsättningen är också att främja utbildning över gränserna och samverkan med andra institutioner för att öka kunskaperna om ICT på konstnärliga utbildningar, på kulturinstitutioner och i samhället.

- Vi arbetar tvärdisciplinärt över olika forskningsområden för att belysa, fördjupa och trigga igång utvecklingen kring teknisk och konstnärlig gestaltning, berättar Rebecca.

 
Maryam
 
 

RATS Teater och Dramaten
Kista Teater har nu bytt namn till RATS Teater för att visa samhörigheten med övrig verksamhet inom RATS. På RATS Teater får man se dramatik i nya former och på nya plattformar. Det handlar om gestaltningar där deltagandet från publiken har hög prioritet. Teatern har bl. a. gett en uppmärksammad serie Women in Science, som porträtterar kvinnliga pionjärer inom vetenskapen. Den tredje delen – Maryam - har premiär den 7 maj på Dramaten.

- Maryam är teater i mobiltelefonen med en app med röster och instruktioner. Resan börjar och slutar på Dramaten. Det är ett drama där man under tiden kan dela med sig av tankar och ta del av andras reflektioner, berättar Rebecca Forsberg.

Hela trilogin Women in science får nypremiär på Dramaten i höst med efter följande samtal om kvinnor, teknik och forskning.

Länkar

RATS Teater