Vår forskning inom Data science studerar metoder och tekniker för insamling, strukturering och analys av data för att utvinna ny kunskap. Vi fokuserar på maskininlärningsmetoder för prediktiv modellering och analys av komplexa heterogena informationskällor med både strukturerad och ostrukturerad data, som tidsserier och textdokument. Forskningens tillämpningsområden inkluderar analys av elektroniska patientjournaler och fordonsdata som stödjer beslutsfattande och planering.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Data Science.