Öppen digital innovation

Öppen digital innovation studerar hur organisationer verkar i externa samarbeten för att skapa nya kunderbjudanden. Det innebär att omprogrammera digitala resurser som öppna data till nya användningsområden, användarupplevelser, tjänster och verksamhetsmodeller. Exempelvis studeras hur innovationstävlingar och inkubatorsnätverk stimulerar digital innovation inom fordonsindustrin.

Industri 4.0

Forskning inom digital innovation för industri 4.0 möjliggör digital transformation av företag och hela branscher. Organisation och omstrukturering studeras utifrån stora samhällsutmaningar och den påverkan de har för verksamhetens affärsprocesser, affärsmodeller och produktutformning. Till exempel dras nytta av att digital teknik är liten och enkel att bädda in i traditionell teknik, som kameror och bilar.

Hållbar digital innovation

Hållbar digital innovation använder digital teknik i forskningen för att nå Globala målen för hållbar utveckling. Forskningen är designorienterad och mer traditionellt systemvetenskapligt inriktad och syftar till att bilda en uppfattning om vad innovation är, dess betydelse för samhället samt att utforma modeller och metoder.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Digital Innovation.