Ola Knutsson
 

Språk
Han är just nu projektledare för projektet WIDE (Writing to learn In Digital Environments) - ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som avslutas under 2013. Projektet syftar till att studera hur ungas lärande och skrivande påverkas av digitala verktyg.

–  Vi studerar hur verktygen används, och vilket språk elever och studenter använder när de kommunicerar i digitala miljöer, berättar Ola. Vi vill också ta reda på hur elever och studenter använder digitala verktyg som inte är speciellt utformade för lärande – det kan till exempel handla om social bokmärkning.

Intresset för språk är inte nytt för Ola. Under sin doktorandtid på KTH var han med om att utveckla Grim – en interaktiv lärmiljö för det svenska språket. Tanken var att man direkt skulle få återkoppling vad gäller grammatisk struktur.

– Det här blev ett populärt språkteknologiverktyg, berättar Ola. Det hade stöd för att upptäcka grammatiska felkonstruktioner som särskrivningar osv., men pedagogiskt sett var verktygen för att identifiera grammatisk struktur (ordklasser och fraser) viktigare. Dessa verktyg kunde kombineras med genrepedagogisk undervisning.

I hans avhandling “Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish” beskrivs och utvärderas språkteknologiverktyg för att lära sig svenska. Ola fortsätter att intressera sig för språkteknologi och hur den kan användas för praktisk språkinlärning. Ola har också börjat studera den ”icke-verbala kommunikationen”. Allt är ju inte ord – en del av kommunikationen handlar t ex om andra tecken såsom bilder och symboler, och hur de kombineras med ord. Semiotiken är vetenskapen som uttolkar dessa och de system som de ingår i.

– Det visuella är en viktig aspekt när man designar digitala lärmiljöer, påpekar Ola. Vi har den senaste tiden alltmer börjat intressera oss för semiotisk analys, och vad interaktion betyder i semiotiska termer.

Pedagogik
Det ”språkliga”/kommunikativa är bara en aspekt av hans forskning. Han intresserar självfallet också för den pedagogiska aspekten.

– Jag är intresserad av ”genrepedagogik”, d v s en språkligt baserad pedagogik med fokus på genrer och ämnesspråk, förklarar Ola Knutsson. Just nu studerar vi biologiämnet på gymnasienivå och kriminologi på högskolenivå. Det jag studerar är egentligen inte själva skrivandet, utan hur digitala verktyg skall utformas för att stödja elevernas utveckling när det gäller både språk- och ämneskunskaper.

Genrepedagogiken handlar om att lära elever att bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster ner till ordnivå samt om att olika texter har olika syften beroende på situation. Elever och studenter behöver behärska inte enbart vardagsspråket och utan också ett ”skolspråk”. För de högra kunskapsnivåerna behövs egentligen ytterligare ett ”språk” för att kunna analysera och reflektera över saker och fenomen. menar Ola.

– Jag intresserar mig för hur de digitala lärmiljöerna kan utvecklas för att stödja genrepedagogik. Genrepedagogiken kan ge läraren verktyg att arbeta parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning.

Design av digitala lärmiljöer
Den praktiska delen av Olas forskning handlar om att designa digitala lärandemiljöer. Det handlar om att skapa virtuella lärmiljöer, mobila applikationer för lärande men också om användning av sociala medier för lärande.

– Jag tror på deltagande design som metod, och jag vill därför gärna jobba tillsammans med lärarna på skolorna, betonar Ola. Jag vill leda wokshops för lärarna för att få med dem på tåget och att hitta användningar av tekniken som de förespråkar. Det som görs måste ju hänga samman med lärarnas mål. Givetvis är även eleverna och studenter samt andra intressenter inom skolan viktiga att få med i denna process.

Ola har också fått rollen att arbeta med workshops med elever och lärare i några andra DSV-projekt. I projekt mVisible var fokus på mobilt lärande där en grupp femteklassare ska studera naturtyper i skogen på plats med stöd mobiltelefon/surfplatta. I Places (Purposeful Learning Across Collaborative Educational Spaces) är syftet att studera vad som händer när mobil teknologi förs in på skolorna och hur det påverkar lärandet.

– Jag har genomfört workshops för lärare i tidigare projekt. Det här skulle jag vilja utveckla ytterligare i Places-projektet för att vi ska få med lärarna i designen av lärmiljöerna, understryker Ola.

Han undervisar en hel del för DSVs studenter, framförallt för studenter inom Interaktionsdesignprogrammet. Han har kurser i Deltagande design och Prototypning – enklare representationer av framtida system.

– Jag tycker det är svårt med balansen mellan forskning – undervisning – den tredje uppgiften - alla tre är ju mycket stimulerande och utmanande, konstaterar han avslutningsvis.

Intervju 2013

Intressen

Friluftsliv
Löpning
Skidåkning

Länkar

Ola Knutsson hemsida
Forskarprofil

Projekt

Wide
Wide blog

mVisible – Mobile Inquiry-Based Learning

PLACES - Purposeful Learning Across Collaborative Educational Spaces