Användarupplevelse i spel

För att skapa en bild av vilka faktorer som gör ett spel framgångsrikt genomförs forskning på användarupplevelser i spel. Det innebär att kartlägga spelares uppfattning om olika designelement och hur dessa påverkar spelupplevelsen. Resultaten från kartläggningarna är grund för att skapa nya modeller och utvecklingsprocesser, vilka kan användas inom såväl spelutvecklarindustrin som i undervisning i spelkonstruktion.

Inkluderande speldesign och tillgänglighet

Inkluderande speldesign studerar hur digitala spel blir mer tillgängliga för personer med funktionshinder, vilket leder till bättre användarupplevelser för alla spelare, breddar målgrupper och uppfyller lagstiftning. I forskningen undersöks inkludering i spelande och spelutveckling. Exempelvis studeras hur digitala spel skiljer sig från andra applikationer avseende tillgänglighet och spelbranschens förutsättningar.

Spel och lärande

Spel och lärande omfattar underhållningsspel i lärosyfte och särskilt utvecklade lärospel. Även användning av datorbaserade simuleringar vid utbildning av kvalificerade yrkesgrupper studeras. Lärandemiljöer som omfattar användning av underhållningsspel studerar möjligheter och utmaningar som finns ur såväl elev- som lärarperspektiv samt möjliga långtidseffekter av spelande gällande attityder till lärande och kunskap.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Digital Games and Simulation.