Effektiv styrning

Inom effektiv styrning innebär forskning att bygga verktyg och lösningar för interoperabilitet som leder till säker och integritetsbevarande digital service på nationell och EU-nivå. Syftet är en väl fungerande digital marknad som hanterar gränsöverskridande rättigheter och skyldigheter för medborgare och näringsliv. Innovativa tekniker som blockkedja, maskininlärning och självutvecklande ontologier är essentiella i forskningen.

Offentliga beslut

Forskning inom offentliga beslut är inriktad mot skalbara och kostnadseffektiva lösningar för medborgares aktiva deltagande i beslutsprocesser samt på att tillhandahålla verktyg för att fatta rationella och hållbara beslut i komplexa frågor. Tydliga inslag i lösningarna är beslutsanalys, surveymetoder och aktionsforskning. Forskningen bedrivs främst i samarbete med beslutsfattande och policyformulerande forum som kommuner, regeringar och internationella institut.

Pålitlig informationsspridning

Inom pålitlig informationsspridning fokuserar forskning på att ge medborgare, journalister och beslutsfattare verktyg för att upptäcka falska nyheter, förstå hur de sprider sig och tillgång till verifierad information. Syftet är att enklare identifiera felaktig information, även för läsare med starka förkunskaper. Väsentligt i utveckling av pålitlig informationsspridning är datasignering, spårbarhet och deltagande design. 

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om e-Government and e-Democracy.