Vår forskning inom e-förvaltning och e-demokrati fokuserar på metoder och modeller för en öppen och demokratisk planering och på beslutsfattande med många aktörer inblandade. Vi intresserar oss också för medborgarnas kommunikation och informationens tillgänglighet samt mobil förvaltning.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om e-Government and e-Democracy.