Effektiv styrning

För öppen och effektiv styrning bygger forskningen verktyg och lösningar som får system att säkert fungera och kommunicera tillsammans med hänsyn till personlig integritet. Syftet är att utveckla en digital marknad som hanterar medborgares och näringslivets rättigheter och skyldigheter. Essentiellt i forskningen är tekniker som blockkedja och maskininlärning.

Offentliga beslut

Forskning inom offentliga beslut inriktas mot skalbara lösningar och medborgares aktiva deltagande i beslutsprocesser. Det omfattar att ta fram verktyg för rationellt och hållbart beslutsfattande i komplexa frågor. Forskningssamarbeten bedrivs med beslutsfattande och policyformulerande forum som kommuner, regeringar och internationella institut.

Pålitlig informationsspridning

Inom pålitlig informationsspridning syftar forskningen till att ge medborgare, journalister och beslutsfattare verktyg att upptäcka falska nyheter, felaktig information och få tillgång till verifierad information, även när förkunskaperna är starka. Väsentligt i utveckling av verktyg är att förstå hur information sprids, datasignering, spårbarhet, dataanalys och deltagande design. 

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om e-Government and e-Democracy.