Professor Willmar Sauter kan se tillbaka på ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Willmar Sauter är professor i teatervetenskap sedan 1992. Hans forskning spänner över ett antal olika områden. Till en början inriktades den på politisk teater, under det följande decenniet stod publik- och receptionsforskning i centrum. Han har även skrivit åtskilligt om teaterns historia i Sverige. Han var president av International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT) 1991-1995 och dekan för humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 1996-2002.

Han kom till DSV 2008 för att undervisa i narration och dramaturgi på det nyinrättade spelprogrammet vid sidan av sin verksamhet som professor i teatervetenskap.

- Det har varit väldigt roligt och jag har lärt mig mycket, betonar Willmar Sauter. Det är ju något helt annat än teatern där man antingen är publik eller agerar. I spel gör man ju båda sakerna samtidigt. Det har varit roligt och lärorikt att diskutera teater med studenterna.

Forskning
Så småningom blev han också mer involverad i Kista Teater – numera RATS Teater. Han har skrivit artiklar om några av teaterns föreställningar – bl a Antigone och Lise & Otto. En längre om Antigone kommer att publiceras i den ansedda Contemporary Theatre Review. Willmar Sauter är påtagligt stimulerad av de nya utmaningarna som den digitala teatern innebär.

- Teatern har alltid varit nyfiken på den senaste tekniken, men det här innebär nya, teoretiska utmaningar. Den traditionella teatern bygger på ett gammalt paradigm där man är på samma plats samtidigt – och så är det inte alls längre. Man behöver teorimodeller för att diskutera hur det påverkar publiken och hur man interagerar genom sociala medier.

Willmar Sauter talar entusiastiskt om alla spännande forskningsfrågor om hur multimodalitet ger helt nya möjligheter till kommunikation och interaktion. Erfarenheterna från konstnärliga området kan vara en modell för andra typer av engagemang i samhället när det gäller tillgänglighet, begriplighet och interaktivitet.

- I mycket ligger DSV i framkant inom det här området. RATS teater ger den nödvändiga kontinuiteten i verksamheten och det skiljer ut oss, förklarar Willmar Sauter.

Öppen atmosfär på DSV
Willmar Sauter jobbar 30 % på DSV som gästprofessor. Han talar sig varm för den goda stämningen på institutionen, och verkar stormtrivas.

- Jag är verkligen inspirerad av den öppna atmosfären och den positiva attityden. Det finns ett fantastiskt samarbete och stor öppenhet för det konstnärliga, berättar Willmar Sauter.

Han är imponerad av nyfikenheten och lusten att experimentera, och berättar att många han möter blir ganska paffa när de förstår att data- och systemvetare inte bara ”stirrar på skärmen”.

Nu tar han på sig rollen som forskningskoordinator för profilområdet forskning om konstnärlig och teknisk gestaltning med förkortningen RATS som kommer från områdets engelska namnet Research in Arts and Technology for Society. Han är fortfarande lite osäker över vad som ligger i rollen.

- Jag kommer ta min roll bokstavligt – att koordinera, säger Willmar. Så det handlar om vilka projekt, vilka ansökningar och vilka idéer som finns. Jag vill diskutera, stimulera, inspirera och vara ett bollplank.

I sin roll som koordinator kommer Willmar att söka samarbete med övriga konstnärliga högskolor i Sverige och skapa internationella nätverk, vilket är nödvändigt om man vill söka pengar för europeiska projekt. Han kommer också att ha en roll i CATS, Centrum för konstnärlig och teknisk gestaltning som är knutet till RATS-området. I centret samverkar DSV med Konsthögskolan och Musikhögskolan. CATS ska verka för rekrytering till de konstnärliga utbildningarna i Stockholm och ska skapa gemensamma utbildningar på master- och forskarnivå.

Framtiden
Willmar Sauter ”försökte” gå i pension förra året, men hans efterträdare blev rektor i Finland. Nu är han tillbaka på sin tjänst som professor i teatervetenskap på halvtid tills en ny efterträdare finns på plats. Han handleder några doktorander, deltar i några projekt på institutionen och håller på att avsluta en bok om Drottningsholmsteatern. Alldeles uppenbart tycker han att det är roligt att fortsätta att jobba. Han räknar med att fortsätta att jobba några år till, fast man vet ju aldrig …. Och han försöker värna tid med barnbarnen.

- Av barnbarnen får man lära sig nya saker, och vi måste utnyttja barns intresse för teknik. Men det räcker inte bara med teknik – det måste till innehåll också, avslutar Willmar Sauter.

Länkar
Publikationer Libris
RATS Teater
Om forskningen inom RATS (på engelska)
CATS Centrum för konstnärlig och teknisk gestaltning