Uno Fors
 

Rapporten "Activity Report TEL – Technology Enhanced Learning" redovisar aktiviteterna inom profilområdet Teknikstött Lärande, TEL, under mitten av augusti 2012 till mitten av augusti 2013. Här redovisas resultaten när det gäller publikationer, forskningsansökningar, externa anslag, nya projekt, nya kurser och nya doktorander.

 

Året har varit händelserikt med en rad publikationer, intressanta resultat och flera nya projekt och nya doktorander. Professor Uno Fors kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Särskilt vill han peka på tre händelser som pekar på fortsatt spännande utveckling:

- Vi har fem nya doktorander som startat eller startar under 2013, vilket är en väldigt bra tillskott.

- Tessy Cerratto är en av 24 kvinnliga forskare som fått forskningsanslag inom Stockholms universitets satsning för att öka andelen kvinnliga professorer.

- Profilområdena ICT4D och TEL har tillsammans fått ett anslag om 7,8 Mkr från Sida. Projektet leds av Henrik Hansson och syftar till att i samarbete med National University of Rwanda studera hur teknikstött lärande kan hjälpa till att utveckla deras undervisning och forskning.

Året i siffror

Publikationer
Vetenskapliga artiklar 24
Böcker / kapitel i böcker 6
Bidrag till internationella konferenser 30

Större forskningsansökningar 8
Externa anslag 4
Nya projekt 4
Nya kurser 4
Nya doktorander 5