Inom hälsoinformatik bedriver vi forskning med olika metoder inom många olika områden, till exempel data- och textutvinning, modellering, simulering, IT-stödd rehabilitering och diagnostik, virtuella patienter, medicinska beslutsstöd och informationsåtkomst för system inom vården. Målet är att förbättra sjukvården med hjälp av IT-system på olika nivåer.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Health Informatics.