Simulering för hälsa

Vår forskning inom simulering för hälsa och lärande leder till erfarenhetsbaserad och mer realistisk undervisning samt nya metoder för patientinformation, diagnostik och behandling. Bland annat utvecklas metoder för förbättrad vårdutbildning och träning via virtuella patientfall. För klinisk användning studeras effekter av behandling i simulerade miljöer, till exempel för rättspsykiatrisk vård eller vid våld i nära relationer.

Data- och textutvinning

För säkrare diagnostik och effektiv informationshantering inom vård och klinisk forskning studeras metoder som utvinner information ur stora mängder data och text som, till exempel medicinska journalsystem. Analys och maskininlärning används till att bygga prediktiva modeller som kan förutsäga vilka patienter som riskerar att drabbas av sjukdom eller för att utveckla verktyg som upptäcker vårdrelaterade sjukdomar.

Kliniska beslutsstöd

Forskning om kliniska beslutsstöd ger struktur och hjälp vid behandling av enskilda patienter för bättre vårdresultat. Forskningen utvecklar beslutsstöd som kopplar ihop medicinsk kunskap med patientinformation. Resultatet uppmärksammar läkare automatiskt med patientspecifika rekommendationer när det finns information som kan vara betydelsefull för beslut om vårdform.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Health Informatics.