Vår forskning inom immersiva nätverk i distribuerade system kopplar samman människor, platser och saker och möjliggör nya sätt för oss att leva i framtiden. Vi fokuserar på delaktighet och engagemang i ett uppkopplat samhälle och nya sätt att delta i till exempel samhällsliv, kultur, offentligt beslutsfattande, transport och e-hälsa.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Immersive Networking.