Intelligenta saker

Forskning om intelligenta saker får kläder, hemelektronik, robotar, drönare, fordon och bärbar teknik som hälsoklockor, att lära sig agera självständigt istället för att utföra förprogrammerade instruktioner. Forskningen samlar in datamängder via sensornätverk som analyseras genom maskininlärning och integreras med artificiell intelligens för att utvecklas till specialtränade datorsystem i, exempelvis självkörande bilar.

Virtuellt utvidgad verklighet

Utvidgade digitala och simulerade verkligheter som efterliknar fysiska världen skapas för att omsluta människan med virtuell upplevelse och förhöjt intryck i realtid. Tekniken bygger på virtuell och förstärkt verklighet, sensorer och 3D-visualisering. Resultatet är metoder för mänsklig interaktion som möten, där många delar samma upplevelse samt simuleringar som låter studenter öva i olika miljöer i utbildningssyfte.  

Digitala tvillingar

Forskning om digitala tvillingar gör maskiner och fabriker smarta. Tvillingens plattform byggs upp som utvidgad verklighet, där förändrade förutsättningar simuleras för att testa, förstärka och återskapa det som är svårt och dyrt att bygga upp i verkligheten. Kunskapen används till att förbättra verksamheter genom att, exempelvis optimera planering av drift och underhåll inom tillverknings-, process- och fordonsindustrierna.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Immersive Networking.