Forskning inom informations- och kommunikationsteknik för utvecklingsländer (ICT4D) innebär studier av lokala förhållanden i utvecklingsländer för att hantera svårigheter och problem. IT-produkter, tjänster och modeller utvecklas, testas och utvärderas för att bidra till bättre försörjning och sjukvård, öka tillgången på utbildning, stärka demokratin och bekämpa korruption. Vi bedriver projekt i Asien, Afrika och Latinamerika.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om ICT for Development.