Teknik och användning

Forskningen utformar och omprövar teknik och tillämpningar för det mobila livet med beteendeförändringar i fokus. Bland annat studeras robotar och självkörande fordon. Annan forskning är gränssnitt för mänskligt uttryck genom multimodal maskininlärning som integrerar värme, vibrationer, blickar, formförändrande material och biosensorinmatning, eller talsystem som identifierar användarens tonalitet.

Användarcentrerad hållbar och etisk interaktion

För att skapa hållbara, användbara och tillgängliga interaktioner har forskningen användaren i centrum. Beteenden, användarflöden, navigation och design studeras som uppfyller användarnas behov och önskemål. När interaktiva lösningar, digitala skisser och prototyper omprövas och utvecklas studeras och beaktas etiska och sociala aspekter.

Plattformar och tillämpningar för möten och samspel

För samlärande studeras och utvecklas teknikstöd och digitala spel, och för konst, film och teaterproduktion tillämpningar för samspel med publiken. Inom delningsekonomi studeras professionella och sociala plattformar, och metoder för nätverkande tas fram. Syftet är bättre användarupplevelser vid ekonomiska möten och utbyten av tjänster mellan vänner, grupper och samhälle. Exempelvis studeras tillfälliga uppdrag som gigarbetare utför.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Interaction Design.