Affärs-IT

Forskning om affärs-IT ökar affärsnytta genom strategisk ledning av IT-resurser. Bland annat studeras hur behov av IT-stöd effektivt tillgodoses i såväl formella som informella organisationsstrukturer och hur det påverkar affärsresultatet. Syftet är att skapa och genomföra IT-strategier som stödjer affärsplaner genom att IT-resurser riktas mot de uppgifter i affärsverksamheten där de gör mest nytta.

IT-styrning och digital transformation

Inom IT-styrning studeras olika former av organisationskulturer och hur styrning, ledning och implementering av IT påverkar affärsresultatet. Bland annat skapas organisationsmodeller där processer som hanterar IT-frågor definieras för att säkerställa att IT är en integrerad del av affärsmålen. Inom digital transformation undersöks bland annat hur IT-styrning leder till att omvandlingen lyckas och blir framgångsrik.

Outsourcing av IT

För att utvärdera risker med att lägga ut IT-drift och IT-miljöer hos leverantör utvecklar forskningen metoder som stödjer beslutsprocessen. Det innebär även att studera faktorer som är essentiella och mest resurseffektiva när IT-verksamheter läggs ut på tredje part, särskilt när det gäller stora företag och organisationer för vilka outsourcing innebär en betydande affärsförändring.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om IT Management and Governance