Vår forskning inom IT-management och styrning fokuserar på hantering av IT-resurser i organisationsstrukturer och affärsrelationer. Forskningen handlar om att skapa effektiv hantering av organisationens informationsresurser och är inriktad mot områden som innebär utmaningar för IT-ansvariga över hela världen, till exempel IT-ledning, IT-strategi, IT-styrning, outsourcing med IT, och samordning av IT och verksamhet.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om IT Management and Governance