Måns Wrange är en av sin generations mest uppmärksammade konstnärer med cirka 200 utställningar, nationellt och internationellt. Han finns representerad på bl.a. Moderna Museet med tre konstverk. Han har varit professor i fri konst vid Konstfack, forskningshandledare vid Konsthögskolan i Oslo och DSV samt suttit med i IT-kommissionens arbetsgrupp för IT och kultur. Han kom till Kungl. Konsthögskolan som rektor 2008 och är sedan 2013 ordförande i den nationella konstnärliga forskarskolan vid Lunds universitet samt är styrelseledamot i Kulturrådet. Sedan den 1 juli 2014 är han gästprofessor på DSV.

- Jag hoppas kunna bidra till att bygga upp en ny tvärdisciplinär utbildnings- och forskningsverksamhet i gränslandet konst, samhällsvetenskap och ny teknologi. De senaste 20 åren har jag jobbat tvärdisciplinärt tillsammans med forskare från olika discipliner, så det här är helt i linje med hur jag har arbetat konstnärligt, betonar Måns Wrange.

Måns Wrange har tidigare samarbetet med DSV, och han ser nu fram emot det nya spännande uppdraget. Med sig har han idéer och uppslag till projekt som han arbetat på i flera år. Än så länge handlar det om många ”lösa trådar” som han säger, men han räknar med att hitta forskare att samarbeta med på DSV och på Stockholms universitet i stort.

Måns menar att det finns likheter mellan en viss typ av samhällsvetenskaplig och en viss typ av konstnärlig forskning.

- Jag är intresserad av tvärdisciplinära projekt av experimentell karaktär vars resultat man sedan tolkar. Mitt sätt att arbeta påminner i så motto mer om samhällsforskarens än den traditionella konstnärens, understryker Måns. Jag har jobbat med IT och tillämpat vetenskapliga teorier i mina projekt ända sedan början av 80-talet.

Måns Wrange kommer också att vara föreståndare för CATS (Center for Arts and Technology in Society) som är ett samarbete mellan Konsthögskolan, Musikhögskolan och DSV (Stockholms universitet) där man kommer att bedriva samarbete inom utbildning och forskning.

- Sådana gemensamma utbildningar är något nytt för Sverige, berättar Måns, men det finns ett flertal liknande samarbeten utomlands t ex på MIT och ZKM. Ändå har vi en lång tradition att konstnärer använder IT-verktyg i sin konst. De är ofta tidigt ute med att hitta nya applikationer för tekniken.

Måns Wrange ser CATS som en form av match-making där parterna kan identifiera gemensamma intressen till allas fördel. Måns Wrange hoppas att resultatet ska bli verksamheter där forskare och konstnärer utifrån sina respektive metoder och kunskapsfält kan hitta nya och intressanta infallsvinklar på och tillämpningar av IT i förhållande till samhället som man kanske inte var för sig skulle ha kommit fram till.

Länkar
Måns Wranges hemsida
Avtal om CATS-samarbete
CATS hemsida