Profilsida för Uno Fors med länkar till CV, projekt och publikationer

Efter sin tandläkarutbildning drev Uno Fors egen praktik parallellt med sitt avhandlingsarbete. Det var under avhandlingen som han kom in på IT i vården – ett intresse som följt honom sedan dess.

– Jag har alltid gillat teknik och matte, och datorer är så kul. Redan som 14-åring pryade jag på KF Data, säger Uno Fors med ett skratt. Och i avhandlingen byggde jag en datormodell för att visualisera sambandet mellan nervaktivitet och smärta.

Det var avhandlingen som beredde vägen för ett senare intresse för visualiseringar, simuleringar och virtuella patienter. I mitten av 1980-talet provade han olika programmeringsmodeller för att skapa simulerade patienter och simulerade patientmöten. Då utvecklade han tillsammans med Rolf Bergin bl.a. ISP – Interactive Simulation of Patients – som medgav dialog och interaktivitet – något som var extremt avancerat före sin tid. I början av 90-talet var det dags för Web-SP – en webbaserad variant som Uno tog initiativ till.

– Vi var nog 15 år för tidiga. Vi var nyfikna och ville veta vad man kunde göra med datorsimulerade patientfall, berättar Uno. Först mot slutet av 90-talet så började man att förstå värdet av att använda detta. Och först idag är det en vanlig företeelse.

Från forskning till praktisk användning
I början handlade det om ren forskning och inte så mycket praktisk användning. Idag används simulerade patientfall vid ungefär en tredjedel av världens läkarutbildningar. Genom simuleringen kan man återskapa riktiga patientmöten.

 
medical
 

– Simulering ger möjlighet att träna sig att lösa medicinska problem – alltså ett problembaserat lärande. Jag kan också se det i klinisk användning. En del av mina simulerade fallen kan då användas för diagnostik och rehabilitering, förklarar Uno.

Inledningsvis var utmaningarna det tekniska – d v s designen och programmeringen. Nu fokuserar Uno mer på det pedagogiska - att skapa ett skapa motivation och engagemang hos användaren. Det gäller att skapa virtuella personer och scenarios som både är realistiska och väcker känslor hos användaren.

– Här har vi mycket att lära av datorspelsbranschen. Jag vill att användaren ska sugas in i den simulerade miljön. Därför jobbar jag med filmskapare, dramaturger, skådisar, manusförfattare för att skapa engagerande simuleringar, berättar Uno.

Nya områden
Simuleringar och virtuella personer är givetvis inget som bara hör hemma i den medicinska världen. Det här är användbart inom en rad olika områden där man t ex vill återskapa mellanmänskliga möten. Uno gillar att jobba inom områden som han inte kan så mycket om för att kunna testa sina idéer – och berättar om andra projekt han jobbat med kring att skapa virtuella arkeologiska utgrävningar eller oljeprospektering.

– Något av det roligaste just nu är samarbetet med specialpedagogerna. Mina fall är en slags pilottest, säger Uno. Här rör det sig om anpassning av mina virtuella fall för att i stället för patienter, simulera barn och ungdomar med problem i skolan och att kunna bedöma deras behov av extrahjälp.

Här pågår arbetet med flera gemensamma ansökningar till bl.a. Wallenberg och VR för projekt där man kommer att samarbeta med fyra skolor i landet.

 
kriminal
 

Inom rättspsykiatrin har Uno samarbetat med Marianne Kristiansson på rättsmedicinalverket i åtta år i ett projekt som handlar om diagnos och rehabilitering av män som dömts inom rättspsykiatrin samt andra inom kriminalvården som dömts för våld mot kvinnor och hur man ska få dem att lära om. Det här borde också kunna användas i utbildning av poliser, socialarbetare, anställda inom kriminalvården menar Uno.

 
Refugee_screen2
 

– I fyra-fem år har jag också samarbetat med Harvard University i ett projekt som handlar om hur vi möter mentalt traumatiserade flyktingar, berättar Uno stolt. Här handlar det bl a om att träna läkare, socialarbetare och annan personal att möta och hjälpa psykiskt och fysiskt skadade flyktingar.

 

Tillämpningar inom Stockholms universitet
Uno Fors kom till DSV 2010 från Karolinska institutet, där han var professor i medicinsk pedagogisk simulering. På DSV forskar han kring datorsimulerade lärmiljöer för både examination och lärande. Han är också ställföreträdande prefekt och ansvarig för profilområdet Teknikstött lärande.

– Jag fick ett erbjudande från Stockholms universitet som jag inte kunde motstå. Och det skulle ge mig möjlighet att testa mina idéer på nya områden. Jag har också större frihet här än på Karolinska Institutet, säger Uno.

IT i undervisningen har intresserat honom ända sedan början av 80-talet, och just nu funderar han över inom vilka områden hans idéer skulle kunna tillämpas – t.ex. juridik, ekonomi och pedagogik. Och självfallet hoppas han på att se sina idéer tillämpade på DSVs utbildningar. Det är alldeles tydligt att han ser fram emot bryta ny mark på flera ställen inom Stockholms universitet. Ett särskilt intressant område är IT-pedagogik i Lärarutbildningen, som Uno ser som ett mycket viktigt område.

– Jag har alltid varit något av en mångsysslare och jobbat med många saker parallellt. Jag vill prova nya saker och det är ju så mycket som är kul och intressant, avslutar Uno Fors.

Intervju 2013

Privat

56 år
Fru och utflugna barn
Stort intresse för foto och natur

Kortfakta

1980 blev han legitimerad tandläkare, Karolinska Institutet.
1990 disputerade han med en avhandling om en matematisk modell för nervimpulser och smärta.
1980-1988 arbetade han som klinisk lärare och forskare på odontologiska fakulteten vid Karolinska Institutet.
1988-1998 var Uno Fors projektledare och lärare vid institutionen för medicinsk informatik och pedagogik.
1998-1999 var han gästforskare vid Emory University i Atlanta, USA.
2001 prefekt för institutionen för Humaniora, Informatik och Samhällsvetenskap (HIS), KI.
2002 prefekt för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), KI.
2000 fick han Karolinska Institutets pedagogiska pris för sina insatser inom medicinsk pedagogisk simulering.
2002 belönades han med European Academic Software Award för eLearningsystemet SvalSim.
2007 blev han professor i medicinsk pedagogisk simulering vid Karolinska Institutet.
2010 professor i IT och Lärande vid Stockholms Universitet