Inom området kundinriktade mobila tjänster bedriver vi forskning om mobila och allestädes närvarande tjänster (sakernas internet) anpassade för miljöer, där människan sätts i centrum. Vi fokuserar på utformning av tjänster för arbete och fritid, liksom på att utforma allestädes närvarande teknik för det vi kallar ”det mobila livet”.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Consumer-oriented Mobile Services.