Under sin uppväxttid var Petter Karlström något av en uppfinnare och bokmal som gärna läste science fiction. Redan tidigt var han intresserad av datorer och hade en ABC 80 under grundskolan och en C64 under gymnasietiden. Men det blev inte tekniska studier på Chalmers, utan istället datalingvistik på Göteborgs universitet  som erbjöd en kombination av teknik och språk.

- Jag var intresserad av både teknik och språk. Men jag var mer intresserad av människor än av datorer, förklarar Petter.

Efter sin grundexamen började han jobba på Sahlgrenska sjukhusets utvecklingsavdelning. Petter tyckte jobbet var kul – det handlade om utveckling av analys- och träningsprogram åt patienter med försämrad talförmåga. Han har också jobbat med programmering på Göteborgs universitet. Men efter några år återkom lusten att fortsätt på den akademiska banan.  Han påbörjade sina doktorandstudier 2003 med Robert Ramberg och Teresa Cerratto Pargman som handledare. Ämnet för avhandling var ett verktyg för inlärning av svenska som andra språk med fokus på hur språkverktyget GRIM kan användas.

- GRIM innebar ett helt nytt sätt att jobba med grammatik. Det handlade om de möjligheter datorbaserad analys av språk ger, utan att för den skull ägna sig åt torftig mekanisk rättning. Det handlade om hur man kan använda det som finns, inte om att förbättra grammatiken, förklarar Petter.

2009 disputerade Petter med avhandlingen “CALL of the Wild: Using language technology in the second language classroom”, vilket så småningom ledde till att Petter knöts till WIDE-projektet på DSV.  WIDE (Writing to learn In Digital Environments) är ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och syftar till att studera hur ungas lärande och skrivande påverkas av digitala verktyg.

På tre ben
Petters forskning handlar om människa-dator-interaktion (HCI) med tillämpning inom tre områden: e-demokrati, ICT för lärande och digital kompetens. Men språket är den röda tråden i det mesta han gör. Han kommer alltid tillbaka till sin grundutbildning inom språk.
Inom området e-demokrati ägnar sig Petter åt hur man uttrycker sig politiskt både på gräsrotsnivå och på toppnivå samt hur politiska uttryck påverkas av funktioner i sociala media. Peter söker just nu pengar för ett femårigt projekt tillsammans med Jussi Karlgren, Mats Dahllöf och Gunnar Eriksson.

- Det är inte bara politiker som introducerar nya begrepp, det kan vara medier eller gräsrötter som skapar nya begrepp, berättar Petter.

En annan aspekt på e-demokrati och sociala medier är att studera vilken betydelse olika ”ratingsystem” har på demokratin. Det handlar om att studera vad det innebär att man har många ”stjärnor” eller många ”likes”, vilket makt det innebär eller vilket inflytande det ger samt hur inflytandet används.

Lärande i virtuella miljöer
För Petter går språk och sociala medier som röda trådar genom hans forskning inom ICT och lärande. Petter räknar med att söka pengar tillsammans med Ola Knutsson för en fortsättning av det framgångsrika projektet WIDE som studerar hur ungas lärande och skrivande påverkas av digitala verktyg. Petter vill studera hur studenter uttrycker samarbete och vilka frågor de ställer.

– Jag skulle vilja fokusera på vetenskapligt skrivande utifrån genrepedagogik. Jag vill också studera digital kompetens i olika miljöer och hur det påverkar beteendet.
Petter påpekar att vi är på väg i lärandemiljöer som är mycket mer blandade med inslag av olika typer lärverktyg. Vi ser allt fler kurser och utbildningar online för stora mängder av studenter – det som brukar kallas MOOCS (massive online open courses). Här blandas olika slag av lärande från olika ställen.

- Det blir en mer fragmentiserad lärandemiljö med olika språk i olika sammanhang. Utmaningen blir att designa lärmiljöer som både stödjer målen  och öppnar upp för omvärlden, berättar Petter.

I Nacka kommun utvärderar Petter med en annan typ av lärandemiljö. Här handlar det om ett projekt på grundskolenivå där eleverna haft laptops som stöd för lärandet.

Utbildning
Petter är intresserad av både teori och praktik, och han undervisar både på teoretiska och praktiska kurser. Petter är koordinator för kandidatprogrammet Interaktionsdesign. Interaktionsdesign handlar att forma och utveckla kreativa gränssnitt och IT-lösningar för mobiltelefoner, webb och IT-system som används i arbetet eller på fritiden. Programmet är en vidareutveckling av det tidigare IT & kommunikation.

- Här har vi ett tydligare fokus på människa-dator-interaktion – både praktiskt och pedagogiskt, förklarar Petter. En fördel för studenterna är att interaktionsdesigner är en etablerad term och ett yrke.

Utbildningen har ett bra söktryck och tar in 50-60 motiverade studenter årligen. Både studenter och lärare är nöjda med utbildningen. En viktig del i utbildningen är sista årets projektkurs på hösten.

- Det här är en mer praktisk del av utbildningen där de får jobba igenom hela designprocessen och pröva användbarheten i sin design, berättar Petter.

En välavvägd blandning av teoretiska och praktiska moment är viktig under hela utbildningen. Därför har studenterna tillgång till ett välutrustat designlabb med det mesta som kan behövas. Utbildningen har väckt intresse både nationellt och internationellt berättar Petter.

- Nästa steg blir  förhoppningsvis ett masterprogram med ett par spår. Eller varför inte ett för varje profilområde inom DSV, säger Petter. Men jag har också en massa andra idéer.

Men tiden räcker inte riktigt till för allt Petter vill. Han siktar på att handleda doktorander för att få mer uträttat inom området och få mer input på det han gör.

- Akademiskt arbete är för mig att få göra saker jag gillar i forskning och undervisning, avslutar Petter.

Fakta

Privat
Fru och 3 barn
Väggklättring, dataspel och skidor.
Tv-serier – favoriten är The Wire

Länkar
Avhandling: CALL of the Wild: Using language technology in the second language classroom

Petters blog
Projekt: WIDE

Läs mer om - på engelska

om forskningen vid DSV

om teknikstött lärande

om interaktionsdesign
.