Jalal Nouri
Jalal Nouri, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Det mobila lärandets utmaningar är temat för en nyligen presenterad avhandling vid DSV. Jalal Nouri doktorerade den 13 oktober på avhandlingen Orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities. I den gör han en kritisk analys av det mobila lärandets utmaningar och föreslår en modell för hur mobilt lärande bör planeras (=orkestreras) för att bli effektivt.

Jalal är matematiker som utbildade sig till lärare och jobbade som gymnasielärare i matematik, datateknik och teknikhistoria. Efter några år kände han att han ville ha nya utmaningar och började fundera på att doktorera.

- Jag var genuint intresserad av hur teknologi kan användas för att stödja mänsklig kognition och lärande, och jag insåg att lärare behöver mer kunskaper om hur det ska utnyttja tekniken på bättre sätt, förklarar Jalal.

Det lärarna behöver enligt Jalal är kunskaper om hur teknikstödda lärandeaktiviteter ska planeras för att erbjuda maximalt pedagogiskt stöd för elever. Och den teknik som intresserade Jalal var mobilen och vad man kan åstadkomma genom mobilt lärande.

- Jag ville dock ge en mer nyanserad bild av teknikens möjligheter – helt enkelt göra en kritisk analys av tekniken. Det är väldigt lätt hänt att teknikens möjligheter glorifieras och att man vid anblicken av de teoretiska möjligheterna tycker sig se genvägar till bra utbildning.

2009 började han som doktorand på DSV inom mobilt lärande. Genom tre olika designstudier med elever på mellanstadiet ville han belysa det mobila lärandet. Fokus i studierna är på ämnena matematik och naturvetenskap, och på teknikstött lärande som sker tvärs över kontexter, både inomhus i klassrummet och utomhus i autentiska miljöer.

- För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt i utforskandet av utomhusmiljöer så behöver dessa aktiviteter integreras i en pedagogiskt stödjande struktur, som bland annat inbegriper stödjande inomhusaktiviteter innan och efter uteaktiviteten, understryker Jalal. Det jag studerat är hur dessa, och andra relevanta faktorer, bör orkesteras, och vilka utmaningar som ligger i teknikens begränsningar.

Forskningsfältet kring mobilt lärande har vid upprepade tillfällen betonat den mobila teknikens teoretiska möjligheter till att stödja elevcentrerat lärande, vilket Jalal med sina studier visat är problematiskt. Yngre elever hanterar inte fullt ut lärandet i komplexa utomhusmiljöer utan tydligt lärarstöd. För att att hantera denna utmaning bör man dels kompensera med lärarstyrda aktiviteter och dels utförligt orkestrera/planera varje element i lärandet.

- Vi såg likväl ett enormt engagemang hos eleverna och det uppskattades verkligen av lärarna. De presterar också bra – om än inte bättre än i traditionellt undervisning, berättar Jalal.

Det stora mervärdet med det mobila lärandet är engagemanget och intresse för ämnena. Det visade sig också att elever som annars har svårigheter i skolan presterar mycket bättre.

- Den viktigaste slutsatsen är att tekniken inte kan stödja eleverna fullt ut. Eleverna behöver en lärare som analyserar, intervenerar och tänker lite större, förklarar Jalal.

Fortsatt verksamhet
Just nu jobbar Jalal med att få sina resultat kända och använda i skolor – utbildning av lärare ligger honom varmt om hjärtat. Han deltar i ett projekt med nätverket Unordic - där han tillsammans med bland annat kollegorna Lars Utsøl, Astrid Høgmo och Gunnar Wettergren utvecklar ett kompetensutvecklingsprogram för lärare inom mobilt lärande. Det handlar i ett första steg om en pilotstudie i ca 20 skolor i vilken också en modell för ett nationellt kompetensutvecklingsprogram prövas.

- Vi hoppas att detta ska leda till ökad lärarkompetens i mobilt lärare och att vi ska kunna utveckla ett liknande program i Sverige, berättar Jalal.

Jalal är också kursansvarig för metodkursen inom DSV. I ett samarbete med UR Samtiden tar man just nu fram filmatiserat material till metodkurserna på DSV. Både forskning kring undervisning och att också själv undervisa, betyder mycket för Jalal.

Han deltar just nu projektet PLACES där han studerar användning av iPad i undervisningen, och jobbar med två ansökningar inom IT & lärande.

Jalal är mycket glad för sin medverkan till ett samarbete med universitetet i Kurdistan. Samarbetet innebär att doktorander får sin forskarutbildning på DSV och bidrar till forskningen DSV. Finanseringen sker från Kurdistan.

- Jag är glad över det. Det är ett sätt att ge tillbaka – både här i Sverige och där i Kurdistan, förklarar Jalal.

Men hur hinner du med allt du gör?
- Jag jobbar genom en slags kontrollerad stress, avslutar han leende.

Länkar

Avhandlingen: Orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities

Handledare Tessy Cerratto Pargman, Robert Ramberg och Ola Knutsson

Forskningsprojekt
Places