Värderingsmetoder

Forskningen utformar metoder för att utföra analyser som värderar alternativ mot varandra när olika lösningar finns på problem, vilka bland annat används inom artificiell intelligens för automatiserat beslutsfattande. Exempelvis studeras tillämpningar för privatekonomi, företagsinvestering, hälso- och sjukvård, offentlig upphandling, militär strategi och taktik, minröjning, katastrofhantering, trafikplanering och energilösningar.

Beslutsregler, osäkerhet och förutsägelser

För att ställa upp hållbara regler för alternativ som ska väljas används matematisk sannolikhetsteori, även när bakgrundsinformationen beskriver osäkerhet eller är delvis okänd. Det ger beslutsfattare stöd att väga in sitt eget risktagande. Regler formuleras utifrån de beräkningsmodeller som används för att ta fram underlaget. Förutsägelser modelleras så att korrekt information inte förkastas eller inger falsk säkerhet.

Kognitiva aspekter och irrationalitet

Metoder som forskningen tar fram hanteras av människor och kognitiva aspekter är då av betydelse. Särskilt fokus är därför på hur frågor ställs till experter så att irrationellt tänkande reduceras redan från början och hur effekter av irrationalitet kan justeras i efterhand. Det görs för att eliminera bias som uppkommer när beslutsunderlag bygger på människors uppgifter om kriterier, konsekvenser eller beslutfattares preferenser.  

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Risk and Decision Analysis.