Inom risk- och beslutsanalys studerar vi konceptuella modeller och beräkningsmetoder som underlag för rationella beslut för att utforska kriterier, alternativ och konsekvenser i beslutssituationer, särskilt när bakgrundsinformationen är mycket osäker eller delvis okänd. Vi studerar även tillämpningar inom allt, från publika beslut och upphandling till minröjning och nya energilösningar.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Risk and Decision Analysis.