I vår forskning inom språkteknologi och semantisk analys av naturligt språk (Natural Language Processing) arbetar vi främst med svenska språket, men även med engelska och andra språk. Vi utvecklar metoder, resurser och verktyg för att utvinna information ur stora datamängder, särskilt för det medicinska området. Forskningsområden är: textsammanfattning, textutvinning, textgenerering, semantisk modellering samt informationssökning och medicinsk informatik.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Language Technology.