Språklig analys

Analysen avser hur datorn tolkar text och förstår vilken innebörd texen har i särskilda sammanhang. Först utvinns information ur text med hjälp av sökmotorer innan återkommande mönster och samband aggregeras. Kunskapen tillämpas till att utveckla verktyg för textklassificering som används till att upptäcka falska nyheter, plagiatkontroll eller forensisk lingvistik.

Textgenerering

Inom textgenerering utvecklas metoder och tekniker som sammanfattar en eller flera långa texter och automatiskt formulerar om till ny kortare text. Resultatet används bland annat i robotjournalism till att skapa automatiska väderprognoser, fotbollsreferat eller börsinformation.

Klinisk informationsutvinning

Forskning som utvinner information ur kliniska texter utvecklar metoder för att hitta mönster i stora datamängder genom maskininlärning. Exempelvis utvinns information ur patienters journaltexter för att skapa verktyg som ser om en patient har, eller riskerar att få, vårdrelaterade infektioner som sepsis och pneumoni samt för att upptäcka cancersymptom på ett tidigt stadium.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Language Technology.