Språklig analys

Analysen avser hur datorn tolkar text och förstår vilken innebörd texten har i särskilda sammanhang. Texten analyseras med verktyg som förstår textens grammatiska och morfologiska strukturer och därefter plockar ut sökt information. Kunskapen tillämpas till att utveckla verktyg som detekterar falska nyheter, olika åsikter i en text eller hitta personnamn, adresser, telefonnummer och platser för att göra avidentifiering av texten.

Textgenerering

Inom textgenerering skapas text automatiskt från strukturerad data som väderdata, fotbollsresultat eller börsdata. Resultatet används bland annat i robotjournalism till att skapa automatiska väderprognoser, fotbollsreferat eller börsinformation. Inom textsammanfattning utvecklas metoder och tekniker som automatiskt sammanfattar en eller flera långa texter till ny kortare text med nästan samma innehåll.

Klinisk informationsutvinning

Forskning som utvinner information ur kliniska texter utvecklar metoder för att hitta mönster i stora datamängder genom maskininlärning. Exempelvis utvinns information ur patienters journaltexter för att skapa verktyg som ser om en patient har, eller riskerar att få, vårdrelaterade infektioner som sepsis och pneumoni samt för att upptäcka cancersymptom på ett tidigt stadium.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Language Technology.